سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 746


راهنما
دعوت دوستان

سوال 746 | ۲۱ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


در کنار یک بزرگراه هر6 متری یک درخت کاشته‌اند و هر 15 متر یک تیر چراغ برق قرار دارد. اکنون حسین درست در کنار یک درخت و تیر چراغ برق ایستاده است. او چند متر دیگر می‌تواند هم‌زمان کنار یک درخت و یک تیر چراغ برق قرار گیرد؟
 

پاسخ

  

30

                                                                                                                             

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:0:47
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 5 با 0:0:53
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه