سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 747


راهنما
دعوت دوستان

سوال 747 | ۲۲ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

13

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

8

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ب.م.م و ک.م.م دوعدد  به ترتیب برابربا اعداد  باشد،  کدام عدد است؟
 

پاسخ

  

10

                                                         

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:0:21
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 3 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 4 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:1:0
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه