سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 749


راهنما
دعوت دوستان

سوال 749 | ۲۴ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,300 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:22

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت زیر کدام است؟                                                                                  
 

پاسخ

  

48

                                                                                                            
 

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 2 با 0:0:45
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

نفر 3 با 0:0:57
4 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه