سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 748


راهنما
دعوت دوستان

سوال 748 | ۲۳ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:28

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد اول چهاررقمی وجود داردکه مجموع ارقام آن 15 باشد؟
 

پاسخ

  

0

اگر مجموع ارقام عدد چهاررقمی 15 باشد، آن‌گاه آن عدد بر 3 بخش‌پذیر است. بنابراین عدد فوق اول نیست. پس چنین عددی وجود ندارد.

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:0:21
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 4 با 0:0:31
9 بار نفر اول
78 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:33
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 6 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه