سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 751


راهنما
دعوت دوستان

سوال 751 | ۲۶ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  و  باشد، کوچک‌ترین مقدار طبیعی عدد B کدام است؟
 

پاسخ

  

135

با مقایسه عدد  می‌توان نتیجه گرفت :  

برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 1 با 0:0:51
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 2 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه