سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 752


راهنما
دعوت دوستان

سوال 752 | ۲۷ بهمن ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:16

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر و  باشد، مقدار x کدام است؟
 

پاسخ

  

24برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 1 با 0:0:21
59 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:0:51
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه