سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 762


راهنما
دعوت دوستان

سوال 762 | ۰۷ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
شمارنده ها و اعداد اول
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

11

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:26

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد اول دو رقمی داریم که بر 31 بخش‌پذیر است؟
 

پاسخ

  

1

 31 عددی اول است بنابراین تنها عدد اول دو رقمی 31 می‌باشد. پس تنها عدد اول دو رقمی که بر 31 بخش‌پذیر است، عدد 31 می‌باشد.

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:0:29
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:0:32
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:0:43
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:59
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه