سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 763


راهنما
دعوت دوستان

سوال 763 | ۰۸ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
سطح و حجم
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


یک رول دستمال کاغذی به شکل استوانه‌ی   تو خال، قطر داخلی آن 6 سانتی‌متر و قطر دایره‌ی آخرین لایه‌ی خارجی آن 12 سانتی‌متر است. اگر ارتفاع استوانه 20 سانتی‌متر باشد و قطر هر ورق دستمال تقریباً 0/2 میلی‌لیتر باشد، طول دستمال پیچیده شده را تقریباً چند متر تخمین می‌زنید؟ 
 

پاسخ

  

40

حجم کل دستمال‌ها را به دست می‌آوریم.                                       
 = حجم دستمال = مساحت قاعده
اگر هر ورق را یک مکعب مستطیل خیلی نازک به قطر 0/2 میلی‌متر و عرض 20 در نظر بگیریم، طول دستمال، طول مکعب مستطیل است.


برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 1 با 0:0:21
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه