سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 139


راهنما
دعوت دوستان

سوال 139 | ۲۳ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


کیانا با استفاده از همه‌ی رقم‌های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 دو عدد چهار رقمی‌می‌سازد. حداقل مقدار مجموع‌این دو عدد کدام است؟ 

پاسخ

  

3825

 مجموع وقتی کم‌ترین مقدار ممکن را دارد که هر کدام از این دو عدد را به کم‌ترین مقدار ممکن برسانیم. به این ترتیب، باید از 1 و 2 برای هزارگان استفاده کنیم، از 3 و 4 برای صدگان، از 5 و 6 برای دهگان و از 7 و 8 برای یکان. در هر حالت، حاصل جمع 3825 خواهد بود.

برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 1 با 0:0:47
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه