سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 140


راهنما
دعوت دوستان

سوال 140 | ۲۴ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
آمار و احتمال
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

15

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

13

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک جدول داده ها، دسته بندی اعداد از 3 شروع شده است. اگر طول دسته ها 6 و حاصل ضرب فراوانی دسته ی سوم در متوسط دسته ی سوم 108 باشد، فراوانی دسته ی سوم کدام است؟ 
 

پاسخ

  

6

  دسته ها به ترتیب 9 ـ3 و 15 ـ 9 و 21 ـ 15 و ... هستند. پس در دسته ی سوم  می باشد و متوسط دسته  است:                                                        

برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 1 با 0:0:48
3 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 2 با 0:0:48
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:48

ارسال دیدگاه