سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 771


راهنما
دعوت دوستان

سوال 771 | ۱۶ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

12

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

10

تعداد نادرست

0:0:16

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  ، کدام است؟
   

پاسخ

  

21

                                      

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 ماه پیش
0 0

24

سیده یاسمن قویدل  سیده یاسمن قویدل
پاسخ
2 ماه پیش
0 0

من نتم ضعیف بود ارسال نشد

ارسال دیدگاه