سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 770


راهنما
دعوت دوستان

سوال 770 | ۱۵ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

14

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت روبه رو، برابر است با:       

پاسخ

  

-2788

اگر هر دو عدد را داخل پرانتز قرار دهیم، چون به تعداد اعداد فرد 1 تا 1393 پرانتز وجود دارد، تعداد     پرانتز خواهیم داشت که حاصل هر پرانتز (4-) می‌شود.

ارسال دیدگاه