سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 142


راهنما
دعوت دوستان

سوال 142 | ۲۶ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

9

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


پدری فقط دو فرزند پسر، هر پسر فقط سه فرزند دارد که همه پسر هستند و هر نوه فقط یک فرزند پسر دارد. تعداد آقایان‌این خانواده چند نفر است؟

پاسخ

  

15

 با رسم کردن نماد آدمک برای هر نفر می‌شود به راحتی تعداد آقایان را شمارش کرد. دقت کنید حتماً نیاز نیست شکل آدمک بکشید. حتی با رسم کردن یک دایره به جای هر نفر می‌توان به جواب رسید.


برنده مسابقهامیرمحمد فخار سبزواری

امیرمحمد فخار سبزواری

نفر 1 با 0:0:48
3 بار نفر اول
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43

ارسال دیدگاه