سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 141


راهنما
دعوت دوستان

سوال 141 | ۲۵ خرداد ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموعه‌یچند عضو بیشتر از مجموعه‌یدارد؟        
 

پاسخ

  

36

می‌توان نوشت:
تعداد عضوهای مجموعه‌ی                                                                                                         
تعداد عضوهای مجموعه‌ی                     
در نتیجه تعداد عضوهای مجموعه‌ی، عضو بیش‌تر از تعداد عضوهای مجموعه‌ی است.

برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 1 با 0:0:48
2 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 2 با 0:0:52
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 3 با 0:0:55
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه