سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 778


راهنما
دعوت دوستان

سوال 778 | ۲۳ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
قانون احتمال کل
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


هر روز، احتمال اینکه حاج داود به سر کار برود است. احتمال اینکه او دست کم یک روز از دو روز آینده سر کارش برود چقدر است؟
 

پاسخ

  

0/9975

 
نمودار درختی زیر را در نظر بگیرید:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
از روی این نمودار معلوم می شود که احتمال مورد نظر برابر است با


برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 1 با 0:0:44
1 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهلا مجیدی

مهلا مجیدی

نفر 2 با 0:0:44
5 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 3 با 0:0:45
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 4 با 0:0:57
3 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه