سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 777


راهنما
دعوت دوستان

سوال 777 | ۲۲ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
هندسه تحلیلی
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

49

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

47

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


خطی که از نقاط متمایز  می گذرد، محور yها را در نقطه ای به عرض3  قطع کرده است. این خط محورها x ها را با چه طولی قطع می کند؟
 

پاسخ

  

-1/5

شیب خط گذرنده از دو نقطهA وB را می ‌یابیم:        
معادله خط را با شیب 2 و نقطه  می ‌نویسیم:
 
این خط محور عرض ‌ها را در قطع نموده است، بنابراین:
 
 برای یافتن نقطه‌ای که محور طول ‌ها را قطع می ‌کند، y را صفر می ‌گذاریم:
 

برنده مسابقهسبحان ناطق

سبحان ناطق

نفر 1 با 0:0:50
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 2 با 0:0:52
4 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه