سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 780


راهنما
دعوت دوستان

سوال 780 | ۲۵ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
1,500 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

31

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


تعداد صفرهای تابع   کدام است؟
 

پاسخ

  

4

   را A فرض می کنیم:
 
 
در مجموع معادله 4 ریشه دارد.

برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 1 با 0:0:41
6 بار نفر اول
54 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهایمان مزاری بجستانی

ایمان مزاری بجستانی

نفر 2 با 0:0:48
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 3 با 0:0:51
3 بار نفر اول
50 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 4 با 0:0:52
2 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمهران یونسی مقدم

مهران یونسی مقدم

نفر 5 با 0:0:54
6 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه