سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 784


راهنما
دعوت دوستان

سوال 784 | ۲۹ اسفند ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


بزرگ‌ترین عدد سه رقمی ‌با ارقام غیرتکراری که بر 6 بخش‌پذیر است، چندتا از بزرگ‌ترین عدد سه رقمی‌کوچک‌تر است؟

پاسخ

  

15

 اعداد سه رقمی را از بزرگ به کوچک می‌نویسیم و حالت‌های نامطلوب را حذف می‌کنیم.
حالت نامطلوب اول: اعداد فرد، زیرا بر 2 بخش‌پذیر نیستند.
حالت نامطلوب دوم: اعدادی که مجموع ارقامشان بر 3 بخش‌پذیر نیست.
حالت نامطلوب سوم: ارقام تکراری داشته باشند.


برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:40
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:1:25
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهكوثر لائی قلعه نوئی

كوثر لائی قلعه نوئی

نفر 5 با 0:2:0
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:1:32

ارسال دیدگاه