سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 786


راهنما
دعوت دوستان

سوال 786 | ۰۲ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
عددهای حقیقی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

0

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:0

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای کدام مقدار m، عبارتعددی گویا است؟                 
 

پاسخ

  

10

در این سوال برای اینکه عددی گویا داشته باشیم کافیست مقدار صورت کسر را در مخرج به نوعی بسازیم تا بتوانیم آن را ساده کرده و عامل غیر گویا را از بین ببریم، پس اگر مقدار m را برابر 10 قرار دهیم خواهیم داشت:                            

ارسال دیدگاه