سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 789


راهنما
دعوت دوستان

سوال 789 | ۰۵ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
استدلال و اثبات در هندسه
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:54

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر     و متساوی الاضلاع هستند. زاویه‎ی چند درجه است؟ 

 

پاسخ

  

60

دو مثلث ABC و EDC متساوی الاضلاع هستند. دو مثلث ACD و BCE در حالت (ض ز ض) برابرند.

رابطه‎ی (1)         
حال دو مثلث  و  را در نظر بگیرید از آن جا که  و با توجه به رابطه‌ی (1) داریم:   بنابراین


برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 2 با 0:1:8
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:1:29
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:1:51
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه