سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 790


راهنما
دعوت دوستان

سوال 790 | ۰۶ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مجموعه ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


اگرباشد، در این صورت مجموعه ‌ی با چه عددی شروع می‌شود؟                                                                                   

پاسخ

  

46

مجموعه‌ی  ، تا ۱ و مجموعه‌ی  تا  و مجموعه‌ی  تا  و مجموعه‌ی  تا  نوشته شده است. پس مجموعه‌ی  تا  نوشته می‌شود. در نتیجه اولین عضوِ مجموعه‌ی ،  است.

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 3 با 0:1:12
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه