سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 791


راهنما
دعوت دوستان

سوال 791 | ۰۷ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر n عددی طبیعی باشد، حداکثر چند مقدار صحیح از نسبت  به دست می آید؟ 
 

پاسخ

  

3

     باید مقسوم علیه 100 باشد؛ یعنی اعداد 1، 2، 5، 10، 20، 25 و 50 . ولی برای این که  عدد فرد است فقط اعداد 1، 5 و 25 قابل قبول اند، پس 3 مقدار برای n به دست می آید.

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 2 با 0:0:30
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 3 با 0:0:46
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه