سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 795


راهنما
دعوت دوستان

سوال 795 | ۱۱ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
بردار و مختصات
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:38

میانگین زمان پاسخ دهی


مختصات نقاط، و و  و می‌باشد. مساحت چهارضلعی OABC برابر است با:
 

پاسخ

  

9

با رسم شکل مشخص می‌شود که چهار ضلعی از یک مثلث و یک ذوزنقه تشکیل شده است. داریم:
                               
 
   
         
 
   

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 3 با 0:0:56
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:0:57
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه