سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 794


راهنما
دعوت دوستان

سوال 794 | ۱۰ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

10

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:33

میانگین زمان پاسخ دهی


چند سه تایی مرتب از اعداد طبیعی مثل  در رابطه ی  صدق می کنند؟
 

پاسخ

  

10

    می توانند سه عدد 3 ، 3 و 3 باشند یا 2، 3 و 6 و یا 4، 4 و 2 . ولی حالا باید تعداد حالت ها را حساب کنیم.                                                                                              
                                                                        
                                                                                                 10 حالت  جمع

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 3 با 0:0:47
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:0:55
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 5 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه