سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 810


راهنما
دعوت دوستان

سوال 810 | ۲۶ فروردین ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:30

میانگین زمان پاسخ دهی


  بشکه‌ای حاوی گازوئیل است. اگر 40 لیتر به آن اضافه کنیم، فقط   بشکه خالی می‌ماند. ظرفیت بشکه چند لیتر است؟
 

پاسخ

  

100

یک بشکه را به صورت مستطیل ایستاده رسم و   آن را رنگ می‌کنیم. قرار است با ریختن 40 لیتر گازوئیل فقط  بشکه خالی بماند، پس 40 لیتر،
 2 خانه از 5 خانه‌ی بشکه را پر می‌کند و چون بشکه را به 5 قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم، بنابراین ظرفیت هر قسمت 20 لیتر خواهد بود، بنابراین
گنجایش بشکه 5 تا 20 لیتر یعنی 100 لیتر است.


برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 2 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 3 با 0:0:32
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:1:0
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه