سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 25 | ۳۰ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترکیب توابع
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

25

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

20

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر، و، مقدار چقدر است؟
 

پاسخ

  

0

توجه کنید که

 
 
 
 
 
 
 
 
بنابراین.

برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر اول (با 0:0:33)
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر دوم (با 0:0:44)
3 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر سوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهنوید طیرانی چرمچی

نوید طیرانی چرمچی

نفر چهارم (با 0:0:47)
1 بار نفر اول
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسجاد ساقی

سجاد ساقی

نفر پنجم (با 0:0:49)
4 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه