سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 24


راهنما
دعوت دوستان

سوال 24 | ۲۹ بهمن ۹۸

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:44

میانگین زمان پاسخ دهی


چند عدد صحیح در نامعادله صدق می کنند؟
 

پاسخ

  

24

ابتدا توجه کنید که:

 
 
 
 
بنابراین نامعادله داده شده می شود:
در نتیجه:

 
 
 
 
 
 
 
پس (توجه کنید که در این محدوده).
تعداد عددهای صحیح در این محدوده 24 تا است.

برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 1 با 0:0:38
6 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهشیرین ریاحی

شیرین ریاحی

نفر 2 با 0:0:39
3 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 3 با 0:0:41
2 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهکوثر فلاحی

کوثر فلاحی

نفر 4 با 0:0:48
34 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهمحمدجواد جمشیدی

محمدجواد جمشیدی

نفر 5 با 0:1:18
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه