سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 819


راهنما
دعوت دوستان

سوال 819 | ۰۴ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل روبه رو  و  و ، اندازه ی زاویه ی  چند درجه است؟

 

پاسخ

  

60

                                                                                 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:31
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 2 با 0:0:31
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 3 با 0:0:37
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:1:0
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 6 با 0:1:0
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه