سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 818


راهنما
دعوت دوستان

سوال 818 | ۰۳ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
12,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


جدولی را تا سطر چهارم به شکل روبه رو نوشته ایم. اگر جدول را تا سطر 1393 ادامه دهیم، مجموع کل اعداد جدول برابر است با:    
                                                                                                             
 

پاسخ

  

-697

 حاصل جمع اعداد در هر سطر زوج برابر صفر است و هر سطر فرد برابر است با  . از 1 تا 1393 تعداد اعداد فرد برابر است با  پس حاصل جمع تمام سطرها همان  است.

برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 3 با 0:0:44
118 بار نفر اول
342 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 4 با 0:0:52
38 بار نفر اول
178 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 5 با 0:1:9
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:1:47
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه