سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 821


راهنما
دعوت دوستان

سوال 821 | ۰۶ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


A و B هر کدام حاصل جمع هزار عدد صحیح اند. حاصل  کدام است؟ 
                                                                                                                                                                                      
 

پاسخ

  

1000

                                                               
                                                      

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:25
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:43
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:1:0
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه