سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 825


راهنما
دعوت دوستان

سوال 825 | ۱۰ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

9

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


A و B هر کدام حاصل جمع هزار عدد صحیح اند. حاصل  کدام است؟ 
                                                                                                                                                                                      
 

پاسخ

  

1000

                                                               
                                                      

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:22
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:0:41
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:44
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:45
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه