سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 824


راهنما
دعوت دوستان

سوال 824 | ۰۹ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:29

میانگین زمان پاسخ دهی


اختلاف دو عدد طبیعی که حاصل جمع آن‌ها 24 و حاصل ضربشان بیشترین مقدار ممکن باشد کدام است؟
 

پاسخ

  

0

نکته: اگر مجموع دو مقدار، عددی ثابت باشد، حاصل ضربشان وقتی بیشترین مقدار ممکن را دارد که دو عدد با هم برابر باشند یا اختلاف آن دو، کم‌ترین ممکن باشد.


برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 1 با 0:0:21
29 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
22 بار نفر اول
168 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 3 با 0:0:25
1 بار نفر اول
62 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:40
3 بار نفر اول
74 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:0:46
11 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:1:0
9 بار نفر اول
68 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه