سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 827


راهنما
دعوت دوستان

سوال 827 | ۱۲ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:31

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 2006 دانش آموز، 1500 نفر در مسابقات ریاضی کانگورو و 1200 نفر در مسابقه‌ی زبان انگلیسی شرکت کرده اند، اگر 6 نفر در هیچ یک از‌این دو مسابقه شرکت نکرده باشند، چند نفر در هر دو مسابقه شرکت کرده اند؟ 

پاسخ

  

700


500 نفر در ریاضی شرکت نکرده‌اند، این بچه‌ها فقط در زبان شرکت کرده‌اند، پس آن‌ها را در شکل، قسمتی که هیچ اشتراکی با ریاضی ندارند می‌نویسیم.
800 نفر در زبان شرکت نکرده‌اند، پس آن‌ها را هم در قسمت ریاضی و جایی که با زبان اشتراکی ندارند می‌نویسیم.
بنابراین 700 نفر باقی می‌مانند که هم در ریاضی و هم در زبان شرکت کرده‌اند.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
180 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 3 با 0:0:24
1 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:24
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 5 با 0:0:49
9 بار نفر اول
75 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه