سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 828


راهنما
دعوت دوستان

سوال 828 | ۱۳ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حجم و مساحت
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
آسان
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:37

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ضلع مکعبی شود، سطح کل آن با چه نسبتی کوچک می‌شود؟   
 

پاسخ

  

1/36

 اگر ضلع اولیه مکعب را  در نظر بگیریم در حالت دوم ضلع مکعب می‌باشد بنابراین داریم: (مساحت کل مکعب اولیه )
 
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 3 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه