سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 831


راهنما
دعوت دوستان

سوال 831 | ۱۶ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک کلاس، دانش‌آموزان والیبال و  دانش آموزان فوتبال و بقیه شطرنج بازی می‌کنند. چه کسری از دانش آموزان شطرنج بازی می‌کنند؟
 

پاسخ

  

4/21

برای حل این سؤال باید یک مستطیل بکشیم. طول این مستطیل را 7 قسمت کرده و یک قسمت از 7 قسمت را به والیبال اختصاص می‌دهیم.
حالا باید عرض مستطیل را سه قسمت کرده و دو قسمت از آن را به فوتبال اختصاص دهیم. ولی مشاهده می‌شود که دو خانه‌ی کوچک، قبلاً به والیبال اختصاص پیدا کرده، بنابراین دو خانه‌ی کوچک از ردیف بالا را برای فوتبال رنگ آمیزی می‌کنیم.
بنابراین 4 خانه از 21 خانه‌ی مستطیل، مربوط به شطرنج بازان است، یعنی:

برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 1 با 0:0:29
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:41
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 3 با 0:0:57
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:1:0
2 بار نفر اول
113 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 5 با 0:1:0
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5

ارسال دیدگاه