سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 833


راهنما
دعوت دوستان

سوال 833 | ۱۸ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، چند مثلث دیده می‌شود؟

پاسخ

  

20

 تعداد مثلث‌های به شکل مقابل: 8 تا                  تعداد مثلث‌های به شکل مقابل: 4 تا (در 4 گوشه)
تعداد مثلث‌های به شکل مقابل: 4 تا       تعداد مثلث‌های به شکل مقابل: 4 تا

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 2 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه