سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 836


راهنما
دعوت دوستان

سوال 836 | ۲۱ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


عددی به صورت  نوشته شده است. برای آن که این عدد پنج رقمی بر 3 قابل قسمت باشد، بیشترین مقدار  کدام است؟ 
 

پاسخ

  

18

             1+3+5+x+y=9+x+y       داریم
پس باید مضرب 3 باشددر نتیجه حداکثر  برابر است با 18

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 2 با 0:0:49
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:0:56
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:1:0
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 5 با 0:1:0
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 6 با 0:1:0
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه