سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 837


راهنما
دعوت دوستان

سوال 837 | ۲۲ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
راهبردهای حل مسئله
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


30% عددی برابر است با   عدد 240،  آن عدد کدام است؟

پاسخ

  

600

 ابتدا  عدد 240 را محاسبه می‌کنیم:                                                                          
حالا باید عدد 180 را برابر 30 درصد قرار دهیم تا عدد اصلی پیدا شود.


برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
24 بار نفر اول
172 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:0:42
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:46
3 بار نفر اول
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 5 با 0:0:51
119 بار نفر اول
345 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 6 با 0:1:0
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 7 با 0:1:0
9 بار نفر اول
70 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه