سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 838


راهنما
دعوت دوستان

سوال 838 | ۲۳ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
حساب عددهای طبیعی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:34

میانگین زمان پاسخ دهی


مجموع سه عدد زوج متوالی همواره بر کدام عدد بخش پذیر است؟  
 

پاسخ

  

6

    بر 6 بخش پذیر است.                                         
 

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:21
38 بار نفر اول
179 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 2 با 0:0:22
12 بار نفر اول
116 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 3 با 0:0:25
10 بار نفر اول
169 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 4 با 0:0:29
2 بار نفر اول
111 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه