سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 843


راهنما
دعوت دوستان

سوال 843 | ۲۸ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و ریشه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:18

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر است با:         
 

پاسخ

  

-33/10


ارسال دیدگاه