سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 846


راهنما
دعوت دوستان

سوال 846 | ۳۱ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
چند ضلعی ها
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

5

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

1

تعداد نادرست

0:0:43

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل روبه رو  و  و ، اندازه ی زاویه ی  چند درجه است؟

 

پاسخ

  

60

                                                                                 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:33
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم هدایتی فر

مریم هدایتی فر

نفر 2 با 0:0:35
2 بار نفر اول
80 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

نفر 3 با 0:0:51
5 بار نفر اول
81 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهسیده یاسمن قویدل

سیده یاسمن قویدل

نفر 4 با 0:0:51
13 بار نفر اول
118 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
ابوالفضل تنهایی  ابوالفضل تنهایی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

90درجه

ارسال دیدگاه