سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 845


راهنما
دعوت دوستان

سوال 845 | ۳۰ اردیبهشت ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

6

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

5

تعداد نادرست

0:0:41

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر n عددی طبیعی باشد، حداکثر چند مقدار صحیح از نسبت  به دست می آید؟ 
 

پاسخ

  

3

     باید مقسوم علیه 100 باشد؛ یعنی اعداد 1، 2، 5، 10، 20، 25 و 50 . ولی برای این که  عدد فرد است فقط اعداد 1، 5 و 25 قابل قبول اند، پس 3 مقدار برای n به دست می آید.

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
ابوالفضل تنهایی  ابوالفضل تنهایی
پاسخ
2 سال پیش
0 0

مقسوم علیه ۱۰۰ و ۳و۵و۲۵چون که ۲nمنهای یک میشه ۱ان بخاطر عدد فرد میتواند باشد

ارسال دیدگاه