سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 849


راهنما
دعوت دوستان

سوال 849 | ۰۳ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
توان و ریشه
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:42

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت   کدام است؟                                                  

پاسخ

  

16

 

ارسال دیدگاه