سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 850


راهنما
دعوت دوستان

سوال 850 | ۰۴ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، مثلث ABC متساوی الساقین است  و چهارضلعی ACDE مربع است. اندازه ی زاویه ی x کدام است؟  

 

پاسخ

  

45

                                   
                                              

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
145 بار نفر اول
383 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
48 بار نفر اول
208 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا ارجمندسنگانی

پریا ارجمندسنگانی

نفر 3 با 0:0:39
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:22
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه