سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 854


راهنما
دعوت دوستان

سوال 854 | ۰۸ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
مثلث
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

7

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، مثلث ABC متساوی الساقین است  و چهارضلعی ACDE مربع است. اندازه ی زاویه ی x کدام است؟  

 

پاسخ

  

45

                                   
                                              

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:21
148 بار نفر اول
390 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:21
58 بار نفر اول
225 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 3 با 0:0:37
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

نفر 4 با 0:1:0
11 بار نفر اول
102 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:17

ارسال دیدگاه