سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 863


راهنما
دعوت دوستان

سوال 863 | ۱۷ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

2

تعداد نادرست

0:0:36

میانگین زمان پاسخ دهی


حاصل عبارت  برابر است با: 
 

پاسخ

  

8

   از صورت  فاکتور می گیریم:
                                                                       

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:32
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهکیمیا عرب نیا

کیمیا عرب نیا

نفر 2 با 0:1:0
4 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21

ارسال دیدگاه