سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 865


راهنما
دعوت دوستان

سوال 865 | ۱۹ خرداد ۰۱

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
رابطه ی اعداد
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

4

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

3

تعداد نادرست

0:0:40

میانگین زمان پاسخ دهی


در شکل زیر، به جای علامت سؤال، کدام عدد را باید قرار داد؟

 

پاسخ

  

3

حل:
 

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 1 با 0:0:47
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه