سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 866


راهنما
دعوت دوستان

سوال 866 | ۲۰ خرداد ۰۱

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
اعداد صحیح و گویا
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

8

تعداد شرکت کنندگان

2

تعداد صحیح

6

تعداد نادرست

0:0:35

میانگین زمان پاسخ دهی


 دو عدد طبیعی اند و نسبت به هم اول اند و  ، آن گاه  برابر است با: 
 

پاسخ

  

19

                                                                                                          

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 1 با 0:0:21
32 بار نفر اول
185 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 2 با 0:0:23
128 بار نفر اول
360 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه