سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 148


راهنما
دعوت دوستان

سوال 148 | ۰۲ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
انواع توابع
جایزه
15,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

32

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

28

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نمودار زیر مربوط به چندجمله ای باشد، مقدار  چقدر است؟

 

پاسخ

  

26

عبارت داده شده را خلاصه می کنیم:

نمودار داده شده، یک نمودار خطی (تابع درجه اول) است، پس باید ضریب برابر صفر شود:
 
تابع از نقطه ی عبور می کند، پس:
 
عدد محل برخورد خط با محورهاست، پس کافی است را برابر صفر قرار دهیم:

بنابراین:                                      
 

برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 1 با 0:0:39
12 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر 2 با 0:0:50
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهمجید ابراهیمی

مجید ابراهیمی

نفر 3 با 0:0:51
8 بار نفر اول
55 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهشهریار خشوعی

شهریار خشوعی

نفر 4 با 0:0:52
6 بار نفر اول
47 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه