سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 149


راهنما
دعوت دوستان

سوال 149 | ۰۳ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله درجه 2 و تابع درجه 2
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ریشه های معادله ی باشند، حاصل چقدر است؟
 

پاسخ

  

13

ابتدا را حساب می کنیم:
 
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر 1 با 0:0:44
26 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر 2 با 0:0:44
2 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر 3 با 0:0:46
3 بار نفر اول
31 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر 4 با 0:0:51
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه