سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما

سوال 149 | ۰۳ تیر ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ثبت نشده
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر ریشه های معادله ی باشند، حاصل چقدر است؟
 

پاسخ

  

13

ابتدا را حساب می کنیم:
 
 

برنده مسابقهمحمد خزاعی

محمد خزاعی

نفر اول (با 0:0:44)
26 بار نفر اول
63 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:10
برنده مسابقهمحمدرضا یعقوب پورشلگرد

محمدرضا یعقوب پورشلگرد

نفر دوم (با 0:0:44)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهدی صدقی

مهدی صدقی

نفر سوم (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهسید تکین عیدگاهی

سید تکین عیدگاهی

نفر چهارم (با 0:0:51)
1 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه